Jak děti cestovaly

Dětské hry

Děti byly samy doma

„Čím si budeme hrát?" otázala se starší Mařenka.

„Budeme vozit panenku", radil vtipný Karlíček, a malá Jarmilka, tleskajíc ručkama, radostně opakovala: „Budeme vozit panenku!"

Mařenka tedy přinesla svou loutku, které říkala Bělinka. Karlíček přivázal k židli provázek, na ni posadil panenku, Jarmilce dal svou trubku, chytil provázek, Mařenka opřela se o židli rukama — a už to rachotilo po podlaze. Karlíček pobízel sama sebe: „Hyjé!" Jarmilka troubila a Mařenka chvílemi urovnávala panenku, kdykoli se smekla.
„Budeme s panenkou cestovat!" vzpomněl si náhle Karlíček. Vyznal se už trochu v zeměpise.

Cestovali.

Když jeli okolo truhlíku s uhlím, řekl Karlíček: „Vidíš, Bělinko, tady jsou uhelné doly! — A tady", ukazoval na studenou plotnu, „je vyhaslá sopka!" Umyvadlo nazval mořem a hned znázornil panence mořskou bouři, šplouchaje se rukou ve vodě.

„Ale, Karlíčku!" kárala jej Mařenka, „dej přece pozor! Už zase jsi postříkal Bělinku!" dodala žalostně.

„Kdo chce vidět moře, nesmí se bát vody!“ rozšafně připomněl hoch. „Však to na ní brzy uschne!" utěšoval sestřičku.

V koutě u plotny byla široká nádoba s vyhrabanými sazemi. To byla Afrika — země černochů, jak řekl Karlíček.

Když už panenka všechno viděla, objížděli s ní svět. Koník-Karlíček stával se bujnějším a posléze se splašil.

To mělo za následek nehodu. Židle narazila o plotnu, naklonila se a panenka sletěla do sazí. Když ji Mařenka vytáhla, zaplakala. Z Bělinkv se stala — černoška!

Karlíček však se tomu smál a posléze zazpíval, „tříkrálovou" :

„Co ty černá, co tam vzadu vystrkuješ na nás bradu?"

BABIČKY JSOU KRÁSNÉ...Není důležité, jak se cítíte – vstaňte, oblékněte se a jděte mezi lidi.

 Neberte se tak vážně. Nikdo jiný vás tak nebere.
Dalajlama a Květa
30 Dalajlámových rad pro každý den:
1. Každý den se 20-30 minut procházejte.
Mějte přitom na tváři úsměv.
2. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu.
3. Spěte nejméně 7 hodin.
4. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie.
5. Hrajte hry.
6. Čtěte více knih.
7. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty obnovují energii.
8. Měli byste nějaký čas strávit s lidmi mladšími šesti a staršími sedmdesáti let.
9. Více sněte.
10. Jezte víc toho, co roste v přírodě, než toho, co se vyrábí v továrnách. Pijte hodně vody.
11. Přimějte k úsměvu alespoň tři lidi denně.
12. Neutrácejte svou drahocennou energii na pomluvy.
13. Zapomeňte na problémy minulosti. Nepřipomínejte blízkým a přátelům minulé spory, brání to vašemu dnešnímu štěstí.
14. Zapomeňte na negativní myšlenky, zaměřte se na kladné stránky. Život je škola; přišli jste se sem učit. Problémy jsou součástí výuky, která jednou skončí, stejně jako hodina matematiky. To, co se naučíte, vám však zůstane navždy.
15. Život je příliš krátký, než abychom utráceli čas nenávistí. Nikoho bychom neměli nenávidět.
16. Neberte se tak vážně. Nikdo jiný vás tak nebere.17. Opravdu nemusíte vyhrát každý spor. Naučte se uznat, že nemáte pravdu.
18. Smiřte se se svou minulostí, aby vám nekazila budoucnost.
19. Nesrovnávejte vlastní život se životy jiných. Nic o nich nevíte.
20. O vaše štěstí se nepostará nikdo jiný než vy.
21. Naučte se odpouštět. Co si o vás jiní myslí není vaše věc.
22. Pamatujte, že ať je situace sebelepší nebo sebehorší, vždycky se změní.
23. Vaše práce o vás nebude pečovat, až onemocníte. Pečovat o vás budou přátelé. Nezapomínejte na ně!
24. Zbavte se všeho, co vám není k užitku, co není hezké a nepřináší vám radost.
25. Závist je zbytečná ztráta času. I tak už máte všechno, co potřebujete, nebo to budete záhy mít.
26. To nejlepší je před vámi.
27. Není důležité, jak se cítíte – vstaňte, oblékněte se a jděte mezi lidi.
28. Jednejte správně.
29. Častěji volejte svým blízkým.
30. Nic nepřehánějte. Znejte vždycky rozumné meze.
Kéž všichni dokážeme realizovat moudrost těch dobrých rad 

STEHLÍCI BRATŘI V ZAHRADĚ U ŠTĚTKY soukenické a co se tam událo...

Stehlíci a štětky soukenické

Bratříčkové — stehlíčkové


Byli tři bratříčkové — stehlíčkové. Jeden se jmenoval Dobráček, druhý Mlsálek, třetí Zlostníček.

Zaletěli kdysi do zahrady, jejíž majetník se zálibou pěstoval cizokrajné stromy, keře a byliny. Zahrada byla však nyní již zpustlá, neboť po úmrtí majetníka měla býti na stavební místo. Již bylo znáti, že tu řádí pily a sekery, neboť stromoví již značně prořídlo.

Stehlíčkové poletovali se stromu na strom, zvědavě si všechno okukujíce. Tu a tam něco sezobli.

Dobráček vzal za vděk každým soustem, Mlsálek však si — jako vždy — velice vybíral. Nic mu tu nechtělo chutnat. Zlostníček sice následoval příkladu Dobráčkova, při tom však huboval jako Mlsálek na stravu nechutnou, třebas jí zde už hodně spolykal.

A také stále huboval na Mlsálka, že si jen vybírá — a pak zase na Dobráčka, že je dobráček-hlupáček, a že se neohlédne po lepší potravě.
Zlostníčkovi bylo vůbec nesnadno se zachovati.

Bratříčkové už jej znali.

Mlsálek jenom potutelně cvrlikal a při tom stále slídil, kde by nalezl vítaný pamlsek.
A Dobráček — jako vždy — mlčel a dbal jenom, jak by ukojil hlad. Posléze zaletěli na strom, jenž jim byl naprosto neznámý. Měl dlouhé, silné větve, jež od kmene daleko odstávaly. A na nich rděly se kulaté plody na dlouhých stopkách.

„Zdá se, že je to třešeň!" prohodil konečně Mlsálek. „To by bylo pochutnáníčko! Šťavnaté třešničky prý jsou tak dobré — povídali vrabci".

„Není to třešeň!" odporoval Zlostníček.
„Není!" ozval se nyní Dobráček. „Jen se podívejte, co visí na spodní větvi!"

Teprv nyní postřehli stehlíčkové papírového draka, jenž uvízl na větvi.
„Drak!" zvolali oba současně.

„A protože tu visí drak, není tento strom třešňový?" s výsměškem obrátil se Zlostníček k Dobráčkovi.
„Právě proto!" přisvědčil Dobráček. „Hoši pouštějí draky jenom po žních — a v tu dobu už nejsou třešně na stromě!'"

„Ty abys všemu lépe nerozuměl!" zvolal Zlostníček. „Povídám teď, že je to přece jen třešeň!"
Mlsálek již otevřel zobáček, aby načal jednu bobuli.

„Nech toho, bratříčku!" varoval jej Dobráček. „Což jsi už zapomněl, co nedávno povídal pan učitel žákům, když jsme seděli na stromě před otevřeným oknem školy? Aby nikdy nepožívali, čeho neznají!"

Však Mlsálek nedbal výstrahy. Horlivě začal klovat do rudé bobule. Však brzy toho nechal.

„Není dobrá!" řekl mrzutě a otíral si zobáček o větvičku.
„Ty abys si nevybíral!" káral jej Zlostníček — a nyní sám okusil neznámého ovoce.

Také jemu nechutnalo. Nepřiznal se však k tomu. Vytočil se z toho chytře.

„Ten ošklivý drak jenom hyzdí strom tak krásný!" řekl a zlostně začal rváti papír.
Mlsálek také se vrhl na draka.

„Nechte toho, bratříčkové!" domlouval jim Dobráček. „Drak vám neublížil; proč se tedy mstíte na nevinném zajatci?"
Bratříčkové však nedbali jeho slov. Pojednou škubnul sebou Zlostníček, úzkostně zatíkal — a již visel v žíněném oku, jež mu zdrhovalo útlý krček.

Nehodný člověk políčil tam na ptáčky, dříve než drak zapadl na strom.
Mlsálek nevěděl si rady; jenom křičel a nešťastného Zlostníčka obskakoval. Však rozumný Dobráček zobáčkem přeštípnul žíni, a brzy byl Zlostníček uvolněn.

A potom všichni tři ulétali ze zahrady. Dobráček měl radost, že osvobodil bratříčka.

Byli, nebyli stařeček a stařenka...Pohádka O veliké řepě

O divotvorné řepě  
Pohádka O veliké řepěByli dva výměnkáři, stařeček a stařenka. Přišlo jaro, s jarem oračky, kopačky a setí. Povídá stařeček: „Víš ty co, maminko, letos uspoříme si práce. Všecko řepné semeno zasejeme na jednu hromadu v zahrádce pod okny!“

„A hlavatici nepřesadíme, ale všecku stáli necháme", přisvědčovala stařenka.„To bude veliká řepa!" těšili se oba, „celou zimu z ní budeme mít jídel dost“. 

Jak řekli, tak vykonali. Řepa rostla, rozkládala se po celé zahradě. A když došlo na sklizeň, vzal stařeček motyku, šel řepu vydobýt.

 Ale nic s ní nespravil, neboť řepa byla ze všech řep nejřepovatější, velmi veliká. I přivolal stařenku. Oba táhli, táhli, ale ji nevytáhli. Šla okolo teta s vejcemi, a prosili ji za pomoc.

Chytila se tetka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, ale řepy nevytáhli.Šla zas kmotra s máslem: „Pojď, kmotřenko, pomáhat!" Chytila se kmotra tetky, tetka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, ale řepy nevytáhli.Hnala dcerka krávy na pastvu: „Pojď, dceruško, na pomoc!"Chytila se dcerka kmotry, kmotra tetky, tetka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, ale řepy nevytáhli. Jel šohaj na oračky: „Pojď, synku, na pomoc!"Chytil se šohaj dcerky, dcerka kmotry, kmotra tetky, tetka babky, babka dědka, dědek řepy, a táhli, ale řepy nevytáhli. Nesla baba dříví z lesa: „Pojď, babice, pomoz táhnout!"Popadla baba šohaje, šohaj dcerku, dcerka kmotru, kmotra tetku, tetka babku, babka dědka, dědek řepu a táhli, až vytáhli řepu nejřepovatější.

Stařeček se stařenkou odnesli řepu do komory, krájeli z ní celou zimu a kolébali vnoučata.

ŠPAČÍČEK PANÁČEK. Stará česká pohádka z lesa....


O jednom polesném, 
Špačíček pán

co měl špačíčka panáčka

Polesný Purcner hlídal oboru. Jednou chodí sem tam oborou a dívá se. Co tak kouká, zaslechne najednou, jakési škrtání a crkání.

„To je jistě nějaký špačíček'", pomyslil si a šel hned tam, odkud zvuky zaléhaly. Nemýlil se. U velké jedle, která měla husté větve až k samé zemi, uviděl mladého špačíčka.

Špačíček chudinka nebyl ještě ani načisto opeřen.

I politoval Purcner sirotečka, odvalil kámen, vybral pod ním ukryté dešťovky a dával je pískleti do měkkého zobáčku. Špačíček byl hladov a proto chtivě hltal.

Když se nasytil, zavřel žlutý zobáček, zamhouřil tmavá očka, zčepejřil se, pozdvihl nožku a děkoval polesnému táhlým ,,crk, crk!"‘

„Chudinka malá!“ litoval jej polesný. „Nechám-li tě zde, uslyší tě některý dravec, polapí tě a zahubí. Vezmu tě raději s sebou a vyživím tě doma!"

Vyndal kapesník, špačíčka opatrně do něho vložil, zavázal a odnesl jej domů.


Polesný byl vdovcem. Měl osmiletého chlapce, Pepíčka. Pepíček byl hodný, otec měl ho velice rád. Jak uviděl oknem tatínka, už mu běžel naproti.

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

HLEDÁTE tu svoji pohádku? Je možná tady!

12 měsíčků 776833333 Adina Mandlová Africká královna Alcatraz Allison Crowe Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Android Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Astronomie Ať přiletí čáp královno Ateroskleróza Ave Maria Babička BaJaJa Beethoven Symphony Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Bolek a Lolek Bouře Božena Němcová Boží muka Bratříčkové - stehlíčkové Broučci Bubáci Bůh Slunce Buchty Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Celý film Byl jednou jeden král Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella - When I Fall in Love Čaj o páté Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka ČMELÁK ČMELDA A BRUMDA Čtené Pohádky Dalajlama Dařbuján a Pandrhola Dává si majzla Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Der Hase und der faule Förster Deštivý den Děti Dětství Děvčátko se sirkami DIAMANTOVÁ SEKERA Diamanty DIVADÉLKO NITKA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Divotvorný ubrousek Divoženka Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobré rady Dobro a jeho světlo Dobrou noc prasátka Dopisy Drahé kameny Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Filmové pohádky Flejberk Fotografie Genius loci Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Historie Hledejte krtečka! Holubí hnízdo Homeless Honza a Jenovéfa Horseland HOŘE Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Hudba Hudební pohádka Humor Humor a vtipy nebo moudra Hup do mošny! Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Chaloupek Charlie Chip And Dale Chipmunk Chlad zimy Cholesterol Chytrá princezna Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Internet Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jája a Pája Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se Kuba stal mlynářem Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak se ševcem šili čerti Jak si zasloužit princeznu Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Tříska Jan Werich Jaro Jelen Zlatoparoháček Jen počkej JENÍK A MAŘENKA Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Jordánsko Kai a Gerda (Sněhová královna) Kalifornie Kámen krásy Kapradí Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karikatura kde se pasou?.... Kdo je hloupější? Kmocháček Kňour Bořivoj Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Konopka obecná Kontakty Korsika Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Kouzla králů Krajina Krakonošovy námluvy Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Království víl a skřítků Krásné ženy Kreslený film Kristian Krizová linka Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v metru Kuchyně Kuriozity Kuřátko Květy Labutí píseň Les Lesní jahody Lesní pohádka Lesní příběh stromu Léto Lidský život Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda LOUTKY Lovecký pes Lucifer Madlenka Mach a Šebestová Máj Malá mořská víla Malý princ Maminčin zámek Maminka Maminky sen MARIONETA Maturita mé zlaté parohy Meditace Méďové Medvědi Meluzín Hejkal i Rusalky Memy Měsíční noc Mireille Mathieu MIX Pohádek Mladý kovář Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Moudra Moudrost MRÁZ A MRAZIVEC Music and Humor Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka Nejlepší pohádka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Nešpor Novinky v hudbě Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O Bodrikovi O broučkovi O budulínkovi O BUMBRLÍČKOVI O čápovi a lidech O čápovi a lišce O DĚDEČKOVI O dívce co podržela slunce nad mořem O divotvorné řepě O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lásce O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O medvědu Ondřejovi O Mikulášovi O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O PRINCI O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O sluníčku a obláčku na nebi O smolíčkovi O Smolíčkovi. Za hory O Smůle a o Štěstí O Sněhurce O srdíčkovém hrnečku O SRNEČKOVI O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O všudybylovi O zajíčkovi O zatoulané princezně O zdraví O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O zlé a dobré vodě O zlé selce... O ztracené pohádce OBRÁZKY Z POHÁDEK OBUŠKU Z PYTLE VEN Oldřich Nový Online pohádky Osobnost Ošklivé káčátko Otčenáš Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pasák vepřů Pastýřka a kominíček PASTÝŘSKÁ Pat a Mat Pavel Kysela Peklo Peníze Perníková chaloupka Persie Petra Pippa Písničky z pohádek Placebo Podzim Poezie Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočičce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošta pro vás Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Praha Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Pro internetové guru Pro malého medvídka PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Programy a tipy Prostřeno Přátelé Příběhy jako pohádky pro děti Příroda Psí lejstro Ptáci Ptačí zpěv Pyšná princezna Radost Rákosníček Relaxing Music Romantika Rottrová Rozum Rozum a Štěstí Rüberzahl Rumburak Rumcajz Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže Římská mythologie S čerty nejsou žerty Sammuel perský kocourek Scarabeus Sdílejte přátelům! Sdílení Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skleněná panna Skřítek Skřítek Racocheil Slovensko Slunce je králem dne Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Snake charmer's flute SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Sněhulák Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Sociální sítě Some day my prince will come Soukromé SOVY A ZPĚV Spánek Speciální pedagogika Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Sršeň Staré pohádky Stáří Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl nad zlato Svatba Svatojanský věneček Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Světlo Syrenia Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA Šťastný smolař Štědrý den Štěstí a práce ŠTĚTKA soukenická Tajemství Tajemství lesní země Tajemství staré bambitky TAJNÉ SLOVO TAJTRLÍK The Cranberries - Zombie The Mole and the Chewing Gum The Moon Měsíc The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci TŘETÍ PRINC TŘI KONĚ Tři oříšky pro Popelku celý film Tři veteráni Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Tuláček Tweet Tygr a Pú u Křížku U řeky U vody Učitel USA Úsměv Vajíčka Vandr Vanessa Mae Vánoce Vařila myšička Vazač košťat Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoce Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Vinná réva Vlaštovka Vlčí mák Vlk a ovečka VLK A SEKÁČ Vnučka Vodník a Karolínka Vojenská služba Všímavost Vtipy Z pekla štěstí za doly Začarovaná láska Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zahrady Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zdraví Zima Zimní víla Zlá královna Zlatá střední cesta Zlatovláska Zlatý jelen Zlatý pták Znám jedno místo Zničit krtka Zrcadlo Zvířátka a Petrovští Žebrota Živá voda Život jako pohádka Životospráva

Vybraný příspěvek

Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.

„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pohádka o Budulínkovi  Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeč...