POHÁDKA

O Hloupém Honzovi

Vrána

Hluboko ve středu říše ležel starý panský dvorec


a tam žil statkář, který měl dva syny; ti byli tak chytří a vtipní, že polovičky dosti by bylo. Chtěli se ucházeti o dceru krále, neboť dala oznámiti, že vezme si toho za muže, s kým se nejlépe pobaví. Celý týden připravovali se ti dva na námluvy. To byla nejdelší lhůta k tomu jim dovolená. Ale byla též právě dostatečná, neboť měli pěkné předběžné vzdělání, což je vždy věc velice užitečná. Jeden uměl celý latinský slovník jakož i tři ročníky "Denního listu" z paměti, a to z předu i zezadu. Druhý byl obeznámen se všemi paragrafy zákona, a se vším, co má věděti každý cechmistr.
Tím způsobem doufal, že se dovede baviti o všech záležitostech státních, a mimo to uměl též vyšívati šle; byltě věru hodně obratný a čiperný.

"Já dostanu dceru královskou!" říkali oba, a otec dal každému z nich nádherného koně. Ten, který uměl slovník a noviny z paměti, dostal vraníka, znalec zákonů, který nad to uměl též šle vyšívati, bělouše, a k tomu namazali si ještě oba koutky úst rybím tukem, aby je měli pružnější. Čeleď všecka stála ve dvoře dole, aby viděla, jak na koně budou vsedati. V posledním mžiku objevil se třetí bratr, neboť byli tři, ale toho nikdo nepočítal, jelikož nebyl učený jako dva druzí, a každý mu krátce říkal: "Hloupý Honza".

"Kam pak?" ptal se, "vždyť máte nejlepší sváteční šaty." - "Ke dvoru, chceme se baviti s dcerou krále a vzíti si ji za ženu. Což jsi neslyšel, co se po celé zemi prohlašovalo?" A vyprávěli mu o tom.
"K čertu!" zvolal Honza, "to tam musím jíti také!" Ale bratři se mu vysmáli a odjeli.
"Tatínku, dejte mně koně!" pravil Honza, "mám velikou chuť se oženiti. Vezme-li si mne, vezme si mne! Nevezme-li si mne, vezmu si ji přec!"
"Jaký to žvást!" pravil otec, "tobě nedám koně. Neumíš ani mluviti, což tví bratři, to jsou pravá pážata!"

"Nedostanu-li koně," pravil Honza, "vezmu si kozla; ten patří mně a unese mne také." Děl a sedl na kozla, stiskl mu boky patami a odcválal silnicí. Hop! hurá! Jak ujížděl! "Již jedu! " křičel Honza a začal zpívati, až se to daleko široko rozléhalo.
"Já mám výtečné nářadí kuchyňské!"
Ale bratři tiše jeli dále, nepromluvili ani slova, neboť musili si dobře rozvážiti všecky ty dobré nápady, jež přednésti chtěli.
"Haló! Haló! Hop! tu jsem! Podívejte se přece, co jsem našel na silnici!" S těmi slovy ukázal hloupý Honza svým bratřím mrtvou vránu, již našel.
"Hlupáku," pravili, "co chceš s tím počíti?" -
"Dám ji královské dceři!"
"To jen udělej!" pravili a v smíchu jeli dále.
"Haló! Haló! Hoj! Již jsem tady! Koukejte, co jsem našel, to nenajdete každého dne na silnici!"
Bratři se opět zastavili, aby se podívali, co to jest.
"Hlupáku," pravili znovu, "to jest starý dřevák, jemuž ke všemu schází svršek; chceš i ten dáti dceři královské?"

"Toť se rozumí," pravil Honza. A bratři se smáli a jeli dále hodný kus napřed.
"Haló! Haló Hoj! Tady jsem zase!" křičel Honza, "je to čím dál tím veselejší, ale haló hoj, tohle je něco vzácného!"
"Co pak jsi to zas našel?" ptali se bratři.
"Ó!" pravil hloupý Honza, "nestojí to ani za řeč, ale dcera královská bude mít radost!"
"Fi!" pravili bratři, "vždyť je to pouhé bláto z příkopu u silnice."
"Ovšem," pravil Honza, "a k tomu nejjemnějšího druhu, že je nelze ani v ruce udržeti." A naplnil si tím kapsu. Nyní pustili se bratři do prudkého cvalu, tak že byli o hodinu dříve před branou města než hloupý Honza. Ale zde byli všichni nápadníci označeni číslem a postaveni do řady a šiku a tak těsně, že se pohnouti nemohli, a to bylo tuze dobře, neboť by se byli ještě poprali a potloukli, ale takhle musili státi pěkně za sebou.
Všichni obyvatelé země a sídelního
města shlukli se kolem zámku
Vrána
 těsně až k oknům, aby viděli, jak uvítá dcera královská ženichy. Ale sotva některý do síně vstoupil, ztratil svou výmluvnost, a bylo konec.

"Nestojí za nic!" pravila dcera královská, "pryč s ním!" Konečně přišla řada na toho z bratrů, který uměl celý slovník z paměti. Ale ten nevěděl teď ani slova, zapomněl všecko, co stál venku v řadě v šiku: k tomu praskala podlaha, a strop byl jeden kus zrcadlového skla, že viděl sama sebe, jak si stojí na hlavě, u každého okna stáli k tomu tři písaři a jeden městský radní, kteří všecko, co se hovořilo, ihned zapisovali, aby to hned přišlo do novin a mohlo na každém rohu za groš býti prodáváno. Bylo to hrozné a k tomu bylo ještě v kachlových kamnech tolik zatopeno, že byla celá žhavá.
"Zde je hrozné vedro!" začal ženich.
"Ovšem," pravila dcera královská, "neboť můj otec peče dnes mladé kohouty."
Tu máš. Tu stál jako špalek, neboť na takovou odpověď nebyl připraven; nedostal ze sebe ani slova, ač byl by rád řekl něco hodně vtipného.
Tu máš!

"Nestojí za nic!" pravila královská dcera, "pryč s ním!" A tak musil jíti, jak přišel. Nyní přišel druhý bratr na řadu.
"Zde je strašné vedro!" zvolal.
"Ovšem, pečeme dnes mladé kohouty!" odpověděla dcera královská.
"Co to - co to?" pravil, a všichni písaři psali. "Co to?"
"Nestojí za nic!" pravila dcera královská, "pryč s ním!" Pak došlo na Hloupého Honzu. Vjel na svém kozlu zrovna do sálu.
"Zde je zatracené horko!" pravil.
"Ovšem," pravila dcera královská, "vždyť peču dnes mladé kohouty."
"To je mi docela vhod," pravil Honza, "tu si mohu také dát svou vránu upéci."
"To vám mohu k vůli udělati," pravila dcera královská. "Ale máte-li pak něco, v čem ji můžete upéci, nemámť ani hrnce ani pánve."

"Ó - o to nouzi nemám," zvolal Hloupý Honza vesele. "Já mám výtečné náčiní kuchyňské!" Při tom vytáhl starý dřevák a vložil do něho vránu.
"To tak stačí zrovna na večeři," pravila dcera královská, "ale kde vezmeme omáčku k tomu?"
"Tu mám v kapse," pravil Honza, "mám jí tolik, že mohu jí i plýtvati!" Při tom vysypal bahno z kapsy.
"To se mi líbí," pravila dcera královská, "ty umíš odpovídat a mluvit, a proto si tě vezmu za chotě. Ale víš-li též, že každé slovo, co tu mluvíme, přijde zítra do novin? Hleď, u každého okna stojí tři písaři a jeden starý městský radní, a ten je nejhorší, neboť nedoslýchá." Ale to řekla jen proto, aby mu nahnala strachu. Tu se všichni písaři dali do smíchu a rozlili inkoust na podlahu.
"To jsou ti páni tam naproti?" pravil Hloupý Honza. "To musím panu městskému radnímu dát, co mám nejlepšího," při tom obrátil svou kapsu a stříkl mu všecko bláto do obličeje.
"To's si dobře pomohl," pravila dcera královská, "tohle bych já nedovedla. Ale já se tomu ještě přiučím."

A tak se stal Hloupý Honza králem, dostal královnu a korunu a seděl na trůně, a to všecko máme z novin obecních starších - na něž není ovšem vždy dobrého spolehnutí.
Vrána

HLEDÁTE tu svoji pohádku? Je možná tady!

12 měsíčků 776833333 Adina Mandlová Africká královna Alcatraz Allison Crowe Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Android Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Astronomie Ať přiletí čáp královno Ateroskleróza Ave Maria Babička BaJaJa Beethoven Symphony Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Bouře Božena Němcová Boží muka Broučci Bubáci bubble nebula Bůh Slunce Buchty Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Celý film Byl jednou jeden král Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella - When I Fall in Love Čaj o páté Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka ČMELÁK ČMELDA A BRUMDA Čtené Pohádky Dařbuján a Pandrhola Dává si majzla Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Der Hase und der faule Förster Deštivý den Děti Dětství Děvčátko se sirkami DIAMANTOVÁ SEKERA Diamanty DIVADÉLKO NITKA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobro a jeho světlo Dobrou noc prasátka Dopisy Drahé kameny Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Filmové pohádky Flejberk Fotografie Genius loci Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Historie Hledejte krtečka! Holubí hnízdo Homeless Honza a Jenovéfa Horseland HOŘE Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Hudba Hudební pohádka Humor Humor a vtipy nebo moudra Hup do mošny! Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Charlie Chip And Dale Chipmunk Chlad zimy Cholesterol Chytrá princezna Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Internet Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jája a Pája Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se Kuba stal mlynářem Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak se ševcem šili čerti Jak si zasloužit princeznu Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Tříska Jan Werich Jaro Jelen Zlatoparoháček Jen počkej JENÍK A MAŘENKA Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Jordánsko Kai a Gerda (Sněhová královna) Kalifornie Kámen krásy Kapradí Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karikatura kde se pasou?.... Kdo je hloupější? Kmocháček Kňour Bořivoj Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Konopka obecná Kontakty Korsika Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Kouzla králů Krajina Krakonošovy námluvy Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Krásné ženy Kreslený film Kristian Krizová linka Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v metru Kuchyně Kuriozity Kuřátko Květy Labutí píseň Les Lesní jahody Lesní pohádka Lesní příběh stromu Léto Lidský život Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda LOUTKY Lovecký pes Lucifer Madlenka Mach a Šebestová Máj Malá mořská víla Maminčin zámek Maminka Maminky sen MARIONETA Maturita mé zlaté parohy Meditace Méďové Medvědi Meluzín Hejkal i Rusalky Memy Měsíční noc Mireille Mathieu MIX Pohádek Mladý kovář Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Moudra Moudrost MRÁZ A MRAZIVEC Music and Humor Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka Nejlepší pohádka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Novinky v hudbě Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O broučkovi O BUMBRLÍČKOVI O čápovi a lidech O čápovi a lišce O DĚDEČKOVI O dívce co podržela slunce nad mořem O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lásce O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O medvědu Ondřejovi O Mikulášovi O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O PRINCI O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O sluníčku a obláčku na nebi O smolíčkovi O Smolíčkovi. Za hory O Smůle a o Štěstí O Sněhurce O srdíčkovém hrnečku O SRNEČKOVI O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O všudybylovi O zajíčkovi O zatoulané princezně O zdraví O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O zlé a dobré vodě O zlé selce... O ztracené pohádce OBRÁZKY Z POHÁDEK OBUŠKU Z PYTLE VEN Oldřich Nový Online pohádky Osobnost Ošklivé káčátko Otčenáš Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pasák vepřů Pastýřka a kominíček PASTÝŘSKÁ Pat a Mat Pavel Kysela Peklo Peníze Perníková chaloupka Persie Petra Pippa Písničky z pohádek Placebo Podzim Poezie Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočičce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošta pro vás Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Praha Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Pro internetové guru Pro malého medvídka PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Programy a tipy Prostřeno Přátelé Příběhy jako pohádky pro děti Příroda Psí lejstro Ptáci Ptačí zpěv Pyšná princezna Radost Rákosníček Relaxing Music Romantika Rottrová Rozum Rozum a Štěstí Rüberzahl Rumburak Rumcajz Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže Římská mythologie S čerty nejsou žerty Sammuel perský kocourek Scarabeus Sdílejte přátelům! Sdílení Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skleněná panna Skřítek Skřítek Racocheil Slovensko Slunce je králem dne Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Snake charmer's flute SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Sněhulák Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Sociální sítě Some day my prince will come Soukromé SOVY A ZPĚV Spánek Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Sršeň Stáří Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl nad zlato Svatba Svatojanský věneček Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Světlo Syrenia Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA Šťastný smolař Štědrý den Štěstí a práce Tajemství Tajemství lesní země Tajemství staré bambitky TAJNÉ SLOVO TAJTRLÍK The Cranberries - Zombie The Mole and the Chewing Gum The Moon Měsíc The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci TŘETÍ PRINC TŘI KONĚ Tři oříšky pro Popelku celý film Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Tuláček Tweet Tygr a Pú u Křížku U řeky U vody Učitel USA Úsměv Vajíčka Vandr Vanessa Mae Vánoce Vařila myšička Vazač košťat Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoce Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Vinná réva Vlaštovka Vlčí mák Vlk a ovečka VLK A SEKÁČ Vodník a Karolínka Vojenská služba Všímavost Vtipy Z pekla štěstí za doly Začarovaná láska Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zahrady Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zdraví Zima Zimní víla Zlá královna Zlatá střední cesta Zlatovláska Zlatý jelen Zlatý pták Znám jedno místo Zničit krtka Zrcadlo Zvířátka a Petrovští Žebrota Živá voda Život jako pohádka Životospráva

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

Vybraný příspěvek

POPELKA - O POPELCE JAK SE JMENOVAL JEJÍ KŮŇ?

POPELKA - A JAK SE JMENOVAL JEJÍ KŮŇ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...