POHÁDKA

Nebeská Rosa od Žofie Podlipské

a oči zářily jako modré nádherné nebe. Bylo znáti

Chtěla bych vám vyprávět zase jednu nádhernou starou báji,


 která je velice dlouhá. Jen jedno pokračování je dlouhé a je jich 12. Zkrátit moc nejde, protože by ztratila svůj půvab. Zkusím dne napsat 1. díl (jak říkají v TV díl pilotní) a počkám kolik bude mít lajků a pak bych teprve každý den nebo obden přidala další díl. Když se nebude líbit, nevadí.
NEBESKÁ ROSA od Žofie Podlipské
Obklíčena divými skalami u břehu Vltavy stojí chaloupka velmi stará a vetchá .Posud je hezounká a vypadá jako perníková chaloupka zahrádkou obroubená. Bylo by škoda ji bourati. Ať tedy stojí ještě dlouhá léta na témže místě, s nímž poskytuje obraz půvabný a velkolepý.
Je tedy dávno tomu, co ta milá chaloupka hostila velmi četnou rodinu. Chaloupka nebyla ještě tak tuze stará, ale ani nová tehdy nebyla a nikdo již nevěděl, kdo ji vystavěl. Ona rodina ji zdědila po předcích tak hodných a poctivých, jakými byli všichni jejich členové. Příjmení jejich bylo Šimon.
Nejstarší Šimon byl tkalcem, jeho syn rybářem a vnuk plavcem. Stará Šimonka, babička, a její snacha, matka dětí mnohých, pomáhaly k výživě předením. Plavec byl nejstarší syn mladší Šimonky a jejího muže a po něm tu byla ještě řada hochů jako varhánky větších a menších. Dcerušky neměli u Šimonů žádné. Měli však mladou, roztomilou schovanku, již přijali za vlastní, když za hrozné povodně před lety rodiče její se vším majetkem utonuli.
Děvčátko to jmenovalo se Lidunka. Ona jediná byla tehdy zachráněna a posud nikdo nevěděl, jak se to událo, neboť chýše jejích rodičů sesula se a zmizela ve vlnách dravé rozvodněné řeky. Lidunku pak dobří lidé našli v košilce, spící na mechu pod smrkem.
Byla to skála nepřístupná a jen s dlouhým žebříkem mohli lidé tam vylézti a dítě snésti a divili se, jak tam to dítě přišlo.
Lidunka byla čtyřletá a dovedla se již upamatovati. Vypravovala tedy svým ochráncům, když tonula i s postýlkou svojí ve vodě, že ji uchvátil divný bledý mužíček s vlasy zelenavými a dlouhými a odnesl ji na suchý mech, kam sluníčko svítilo a hřálo a řekl prý:"Tady lež a spi! Až vyrosteš, přijdu si pro tebe."
Po těchto slovech skočil prý ze skály a Lidunka slyšela jej žblunknouti do vody. Jí nebylo volno po této příhodě. I zaplakala a bědovala tak, že by se kámen ustrnul. A také ustrnul, ne právě kámen, ale něco, co ze skály vystoupilo. Byla to lehounká průhledná pára. Ta vzala na sebe podobu ženskou, ale velmi něžnou, stále průhlednou a velmi krásnou.
Vyrostla do výše smrku. Krása její byla nesmírná. Vzdušné šaty, vlasy jako zlatý len a oči zářily jako modré nádherné nebe. Bylo znáti též úsměv té vzdušné bytosti a ten usušil slzy dítěte.
Liduška se nebála té cizí panny, která laskavě se k ní sklonila. Přestala plakati a panna k ní promluvila. Její hlas jemně zvonil jako když krůpěje padají do vody.
"Neboj se, budu tě hlídati místo tvé maminky. A budeš-li hodná, nikdy tě neopustím. Přijde-li pak tam ten, co tě sem položil, nedám mu tebe i kdybych měla před ním tě unésti až do oblak", pravila. Lidunka po těchto slovech usnula.
To vypravovala a posluchači se děsili a divili tomu. Byla to doba, kdy se ještě nikdo nevysmíval takovým báchorkám a nikdo nepochyboval.
Lidunky se ujala hlavně babička. Mívala ji kolem sebe, povídala jí pohádky a když byla Lidunka větší, naučila ji přísti. Každý měl Lidunku rád. V rodině nikdo jí neprojevil, že není jejich. Synové ji měli rádi jako vlastní sestru. Časem pozapomněli na to, jak se k nim Lidunka dostala, jenom babička nedopustila, aby Lidunce to vymizelo z paměti a dbala i na to, aby se v řece nekoupala.
Toho bývalo Lidunce líto a žadonila, aby jí babička povolila v řece se koupat, kde bylo mnohem krásněji pod zeleným břehem, pomněnkami a vonným balšámem porostlým než v neckách za pecí. V těchto končinách bývala Vltava plna slapů a vírů, ale děti rybářů, mlynářů a plavců se nebály- byly to odchovanci řeky, která jim dávala živobytí! Je to naše matička. Ovšem hostí nestvůry, rusalky a Vodníka ve své říši, ale proto se báti nesmí. Babička takhle ale nesmýšlela obávajíc se o Lidunku. Hochům nebránila jít k vodě, ale jinak to bylo s Lidunkou. Ta byla vyhlédnuta za oběť vodní příšeře a bylo ji nutno chrániti.
Vzdušné šaty, vlasy jako zlatý len a oči zářily...
Lidunka namítávala babičce, že nad ní bdí ona víla krásná a tak že se báti nemusí.. Babička ji ale říkávala " To tak nemusí být, kdož pak ví, zda má ta paní více moci a síly než Vodník? Ten už svou moc ukázal, vzal ti rodiče sourozence, domov a všechno v něm. Ale jakou má paní moc, to nikdo neví.
Lidunce to bylo líto, ale přesto vždy babičku poslechla, neboť byla pamětliva napomenutí krásné paní, aby byla vždy hodna její lásky.
Tak plynula léta jako v řece valí se vlna za vlnou v zimě i v létě, v dobách chmurných i slunných. Lidunka rostla, byla najednou urostlá jako mladá sosna. A hezounká i dobrá byla. Tvářinky jí kvetly, ústa se usmívala a zpívala. Babička, vidouc ji tak milou a pracovitou, vzdychala pro sebe, šeptajíc: "Tak jsem ji vychovala. Ale komu, můj Bože, komu?"....

Zanedlouho měla dobrá babička k této otázce své duše odpověď.
Jednoho chladného podzimního večera rozhlásilo se po vesnici, že se objevil na louce u břehu Vodník.Nejprve čeledín ze statku viděl jej tam v podobě bílého koně. Čeledín myslel, že jest to kůň jeho hospodáře a hnal se za ním, ačkoliv nemohl pochopiti, kde se tam vzal večer při měsíci? Když se ale čeledín ke koni blížil a k sobě jej lákal mlaskáním a voláním, kůň od něho prchal a mize jako přelud, rozplynul se v mlze. Pak spatřil, jak na témže místě z mlhy vyplynul podivný vlasatý mužíček. Jako zlými duchy štván, utíkal čeledín z louky.
Od té doby i jiní lidé vídali podobný zjev a vždy blízko chaloupky Šimonových. Z rodiny Šimonových však ho posud nikdo nespatřil.
Ve vsi jevilo se zděšení. Všichni měli za to, že je to předzvěst nějaké pohromy. Od oné velké povodně, kdy Lidunka byla osiřela a mnoho lidí o život přišlo, neopakovaly se tyto hrůzy. Někdy ovšem stoupala voda za tání ledu nebo po deštích a bouřích, ale opadla zase rychle bez veliké škody, což pokládali za velkou milost z nebes. Ale nyní byli všickni znepokojejni zprávami, že se Vodník zjevuje. Připomínali si také, že za tu dobu se ani jediný člověk ze vsi neutopil. To bylo něco neobyčejného u tak nebezpečného břehu.
Tehdáž byly ve vodě i na březích propasti a úskalí a nepochopitelným zdálo se, že se tam mohli lidé usídlit a plavci nepozbývali odvahy se svými vory proplavati skalnatou úžlabinou.
Kdo se tam narodil, uvykl zápasit již od útlého dětství s přírodními silami. Dlouho chválili si tedy bodří obyvatelé, že je Vodník, v němž uvykli si hledati střed a vůli života řeky a jejího působení a řádění, šetří před nehodami. Staří lidé sice předpovídali, že takový mír dlouho nepotrvá, že se to obrátí a že zlý král vodstva si bude hledat své oběti jako náhradu za dlouhý půst. Nejvíce se bála babička, která milovala Lidunku jako vlastní vnučku. Očekávala po všechen čas, že Vodník si pro ni přijde. Že si ji dal vychovati mezi dobré lidi, aby z ní měl dobrou snad služku nebo dokonce manželku věrnou a oddanou, hodnější než byly rusalky, jeho krajanky. Ó, to byl chytrý kousek od něho! Ale jak se mu ubrániti? Byla přesvědčena, že jen proto ušetřil obyvatele, aby se Lidunka příliš nezděsila a nezošklivila si ho. Všechno to babička uhádla, avšak nevěděla jak Lidunku zachrániti před jeho úklady.Obávala se, že to bude přetěžkou úlohou.
Nepřipomínala nikomu záhadné zachránění Lidunky, aby nevzbudila u nich záštˇproti Lidunce. Jenom ji napomínala důtklivěji než jindy se srdcem stísněným a vyptávala se jí, zda toho zloboha dosud nespatřila. A lidunka říkávala, že ho ani okem nespatřila a při tom nejevila ani nejmenšího strachu a tísně. Měla vůbec povahu šťastnou, statečnou, veselou a mysl zpěvnou.
V té době starý tkadlec dohotovil velkou stůčku plátna z příze, již napředly ženy. Plátno bylo třeba ještě vybělit za měsíce, jehožto záře, jak známo, velmi působí na vybělení plátna. Babička se té práce bála, při které se Lidunka vždy velmi činila a na kterou vždy se těšívala jako na nějaký ples.

Pověsti a vyprávění  -  pokračování je tady!


Zdroj: Alena Musilová  Sociální sítě 


HLEDÁTE tu svoji pohádku? Je možná tady!

12 měsíčků 776833333 Adina Mandlová Africká královna Alcatraz Allison Crowe Anděl Páně Andělíček strážníček Andersen Android Anička s lískovými oříšky Animovaný svět Arabela Astronomie Ať přiletí čáp královno Ateroskleróza Ave Maria Babička BaJaJa Beethoven Symphony Betlém Bob a Bobek Bobr Boháč a chudák Bohatství Bouře Božena Němcová Boží muka Broučci Bubáci bubble nebula Bůh Slunce Buchty Byl jednou jeden král Celovečerní pohádky Celý film Byl jednou jeden král Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella - When I Fall in Love Čaj o páté Čarodějnice Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Černokněžník Čert a Káča Čerti u nás Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertova nevěsta Čertův mlýn Čertův švagr Červený traktůrek Česká pohádka ČMELÁK ČMELDA A BRUMDA Čtené Pohádky Dařbuján a Pandrhola Dává si majzla Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Der Hase und der faule Förster Deštivý den Děti Dětství Děvčátko se sirkami DIAMANTOVÁ SEKERA Diamanty DIVADÉLKO NITKA DIVOTVORNÝ MLÝNEK Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dobro a jeho světlo Dobrou noc prasátka Dopisy Drahé kameny Dům U zlaté studny Dva mrazíci Dvanáctero lovců Ferda mravenec Filmové pohádkové drby Filmové pohádky Flejberk Fotografie Genius loci Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Historie Hledejte krtečka! Holubí hnízdo Homeless Honza a Jenovéfa Horseland HOŘE Hrátky s čertem Hrneček Google Hrnečku vař Hudba Hudební pohádka Humor Humor a vtipy nebo moudra Hup do mošny! Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Charlie Chip And Dale Chipmunk Chlad zimy Cholesterol Chytrá princezna Chytrá selská dcerka Chytrá vesničanka Internet Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jája a Pája Jak bednář... Jak dědeček měnil Jak kohout napálil lišku Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak se budí princezny Jak se Honzík učil latinsky Jak se Kuba stal mlynářem Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak se ševcem šili čerti Jak si zasloužit princeznu Jak šla slepička a kohoutek na vandr Jak Trautenberk prodával vodu Jak zajíc přelstil líného hajného Jan Tříska Jan Werich Jaro Jelen Zlatoparoháček Jen počkej JENÍK A MAŘENKA Jesličky Jezdecký klub Ježibaba Ježíšek Jirka s kozou Jiřička příběhy Jiřička příběhy na dobrou noc Jiřičky pověsti Jordánsko Kai a Gerda (Sněhová královna) Kalifornie Kámen krásy Kapradí Karel Čapek Karel Jaromír Erben Karel Kryl Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Svoboda Karikatura kde se pasou?.... Kdo je hloupější? Kmocháček Kňour Bořivoj Kocour kohout a liška Kocourek Kocourek Sammuel Koledy Koně Konopka obecná Kontakty Korsika Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Kouzla králů Krajina Krakonošovy námluvy Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Krásné ženy Kreslený film Kristian Krizová linka Krkonošské pohádky Krteček Krteček a maminka Krteček a orel Krteček v Číně Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek a zelená hvězda Krtek hodinářem Krtek Mix Krtek saves his home Krtek v metru Kuchyně Kuriozity Kuřátko Květy Labutí píseň Les Lesní jahody Lesní pohádka Lesní příběh stromu Léto Lidský život Lišáček Liška a čáp Liška Eliška Lištička a taštička na regále Lotrando a Zubejda LOUTKY Lovecký pes Lucifer Madlenka Mach a Šebestová Máj Malá mořská víla Maminčin zámek Maminka Maminky sen MARIONETA Maturita mé zlaté parohy Meditace Méďové Medvědi Meluzín Hejkal i Rusalky Memy Měsíční noc Mireille Mathieu MIX Pohádek Mladý kovář Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Moudra Moudrost MRÁZ A MRAZIVEC Music and Humor Myška a knížka Nádherná Večernice Nebeská Rosa Nedělní pohádky Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější hádanka Nejlepší pohádka největší moudro na světě Nekonečný příběh Německy Nepohádka o člověku Novinky v hudbě Novoroční příběh O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O broučkovi O BUMBRLÍČKOVI O čápovi a lidech O čápovi a lišce O DĚDEČKOVI O dívce co podržela slunce nad mořem O Drobečkovi O Dušičce O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O Honzíkovi a Mařence O Honzovi O hrbáčkovi O chytré kmotře lišce O jedné panence O ježečkovi O Kdybískovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kohoutkovi a slepičce O kominíkovi O koních a dětech O kouzelné zahradě O kováři a čertu O Krakonošovi O králi co nepoznal housle O krtečkovi O květinovém talíři a slepičí polévce O labuti O lásce O lišce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O malém prasátku O malém trempíkovi O medu O medvědu Ondřejovi O Mikulášovi O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O Nebeklíči O nebi moři a slunci O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O Palečkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O perníkové chaloupce O Pifarce První princezně O popelce O princezně O princezně a žabákovi O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O PRINCI O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O sluníčku a obláčku na nebi O smolíčkovi O Smolíčkovi. Za hory O Smůle a o Štěstí O Sněhurce O srdíčkovém hrnečku O SRNEČKOVI O stříbrném rytíři O světle na zemi O syslovi O štěstí O třech rytířích O Vánočním stromečku O veliké řepě O veselé pastelce O veverce O vlku O vodnících O všudybylovi O zajíčkovi O zatoulané princezně O zdraví O zeměklíči O zemi a zahradě O zlatém kapradí O ZLATOHLÁVKOVI A ZLATOVLÁSCE O zlé a dobré vodě O zlé selce... O ztracené pohádce OBRÁZKY Z POHÁDEK OBUŠKU Z PYTLE VEN Oldřich Nový Online pohádky Osobnost Ošklivé káčátko Otčenáš Paleček rytířem Pasáček a kouzelná píšťalka Pasák vepřů Pastýřka a kominíček PASTÝŘSKÁ Pat a Mat Pavel Kysela Peklo Peníze Perníková chaloupka Persie Petra Pippa Písničky z pohádek Placebo Podzim Poezie Pohádka Pohádka na dobrou noc Pohádka o Červené karkulce Pohádka o jaru Pohádka o kočičce Pohádka o podzimu Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádkové fotografie Pohádkové vtipy Pohádky tisíce a jedné noci Pohádky z lesa Pošta pro vás Pošťák Pat Pověsti Povídala vrána vráně Praha Prázdniny Princ a Večernice Princ Bajaja Princezna na hrášku Princezna Pampeliška Princezna se Zlatou hvězdou Pro internetové guru Pro malého medvídka PROČ JE VODA V MOŘI SLANÁ? Programy a tipy Prostřeno Přátelé Příběhy jako pohádky pro děti Příroda Psí lejstro Ptáci Ptačí zpěv Pyšná princezna Radost Rákosníček Relaxing Music Romantika Rottrová Rozum Rozum a Štěstí Rüberzahl Rumburak Rumcajz Růže Růžena Nasková Ryby Rytíř Červená růže Římská mythologie S čerty nejsou žerty Sammuel perský kocourek Scarabeus Sdílejte přátelům! Sdílení Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skleněná panna Skřítek Skřítek Racocheil Slovensko Slunce je králem dne Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Snake charmer's flute SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Sněhulák Sněhurka Sněhurka a jak to bylo dál Sněžná peřina Sociální sítě Some day my prince will come Soukromé SOVY A ZPĚV Spánek Spejbl a Hurvínek Splněný dětský sen Sršeň Stáří Statečný voják Straka Stream Strejček Příhoda Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl nad zlato Svatba Svatojanský věneček Svět hraček Svět je barevná hra Svět na bílo Světlo Syrenia Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Škola ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA Šťastný smolař Štědrý den Štěstí a práce Tajemství Tajemství lesní země Tajemství staré bambitky TAJNÉ SLOVO TAJTRLÍK The Cranberries - Zombie The Mole and the Chewing Gum The Moon Měsíc The Old Man Tip a Tap Traktor Tom Tramping Trautenberg Trautenberk trpaslíci TŘETÍ PRINC TŘI KONĚ Tři oříšky pro Popelku celý film Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tříska a kůra Tuláček Tweet Tygr a Pú u Křížku U řeky U vody Učitel USA Úsměv Vajíčka Vandr Vanessa Mae Vánoce Vařila myšička Vazač košťat Včelí medvídci Včelí medvídci - Ubrečený Včelka Mája Večerníček Velikonoce Velikonoční koleda Velká kočičí pohádka Verše Veverčí pohádka Videopohádky Víla Amálka Vimeo Vinná réva Vlaštovka Vlčí mák Vlk a ovečka VLK A SEKÁČ Vodník a Karolínka Vojenská služba Všímavost Vtipy Z pekla štěstí za doly Začarovaná láska Zahrada mandloňových květů Zahradní pohádka Zahrady Zachráněný čert Zachraňte krtka! Zajíc a liška Záleh Zavřete oči odcházím Zdraví Zima Zimní víla Zlá královna Zlatá střední cesta Zlatovláska Zlatý jelen Zlatý pták Znám jedno místo Zničit krtka Zrcadlo Zvířátka a Petrovští Žebrota Živá voda Život jako pohádka Životospráva

OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

Vybraný příspěvek

POPELKA - O POPELCE JAK SE JMENOVAL JEJÍ KŮŇ?

POPELKA - A JAK SE JMENOVAL JEJÍ KŮŇ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...